За нас

ХАРА България – една от водещите компании за управление на активи в България.

В цялата страна са разпръснати добре диверсифицирани портфейли от жилищни, търговски и промишлени сгради, леки и тежки превозни средства, търговско оборудване и индустриални машини. Това прави ХАРА привлекателна както за национални, така и за международни инвеститори.

Нашият екип от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит на регионалния пазар на движими и недвижими имоти се фокусира върху предоставяне на ефективни и професионални услуги.

 

ХАРА България е член на професионалната асоциация Австрийски бизнес кръг.

Austrian Business Circle

Визия и Мисия

Визия

Като важна част от една от най-големите организации за управление на активи в региона на Югоизточна Европа, нашата визия е да бъдем признати за иноватор, който променя правилата на играта и новопоявил се лидер в областта на управление на активите, с нарастващо осъзнаване и разпознаване на търговската марка в България.

Мисия

Нашата мисия е да бъдем екип, който е способен да генерира иновативни бизнес решения и да  предоставя оптимални финансови резултати в рамките на ясно определени бизнес принципи. Ние се стремим да се превърнем във водещата организация за управление на активи в България и да сътрудничим за устойчивото развитие на нашата икономика.

Ценности

Ние се стремим да постигнем това посредством култура на динамично работно поведение, която мотивира нашите служители чрез определяне на ясни цели, открито даване на обратна връзка, учене от собствените грешки и възнаграждаване на успеха.

Ние определихме пет непреходни основни ценности, ръководещи действията ни като личности по време на работа и като организация: ПОЧТЕНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, СТРАСТ, ЕФЕКТИВНОСТ и фокус върху РЕЗУЛТАТИТЕ.

 

ПОЧТЕНОСТ – Ние действаме почтено и с чест, без да првим компромис с истината.

ОТГОВОРНОСТ – Всички ние сме отговорни за своите действия и резултати.

СТРАСТ – Ние изпитваме страст към нашия бизнес, към нашата търговска марка и към нашите партньори.

ЕФЕКТИВНОСТ – Ние се ангажираме непрекъснато да подобряваме ефективността си.

РЕЗУЛТАТИ – Ние обичаме успеха и постигането на най-добрите резултати.

Информация за клиенти

За своите настоящи клиенти ХАРА България предоставя съдействие и експертна помощ. По-специално, ние предлагаме следните услуги:

Преразглеждане на размера и състава на дълг: Служителите ни остават на разположение на нашите клиенти по всяко време и надлежно им предоставят информация по отношение на неизплатените задължения. При поискване от страна на клиента, ние можем да съдействаме за изготвяне на писмен доклад за размера и състава на дълга.

Процедура по издаване на удостоверение за тежести при заличаване на ипотека: След погасяването на дълга, нашите служители провеждат всички необходими проверки и подготвят документите за издаване на удостоверение за тежести за прекратяване на ипотека.  Това впоследствие позволява на клиентите да извършат заличаване на ипотеката с компетентните органи.

Регистрация и пререгистрация на превозни средства: В случаите на финансов лизинг, служителите ни ще извършат всички необходими проверки и ще подготвят документи, които дават възможност на нашите клиенти своевременно да удължат регистрацията или да пререгистрират своето превозно средство (превозни средства) със съответните компетентни органи (при изцяло платен и приключен договор).

Предсрочно погасяване на дълг: По искане на клиента за предсрочно прекратяване на договора , нашите служители ще се заемат с всички необходими проверки и изготвянето на документите, които ще дадат възможност на клиента да продължи с предсрочното погасяване и прекратяването на договора, както и с освобождаването на обезпечението в най-кратък срок.

Извънсъдебно уреждане: С цел да се избегнат продължителните и скъпи съдебни процедури, ние предлагаме на нашите клиенти възможността за погасяване на дългове чрез извънсъдебно уреждане.

Различни условия за погасяване на дълга: Ние предлагаме на нашите клиенти възможности за уреждане и плащане на дълга по взаимно съгласие. Служителите ни ще дадат всичко от себе си, за да съдействат на нашите клиенти да погасят дълга си в съответствие с техните възможности.

Безплатна реклама на готов за продажба имот на нашия сайт: Безплатно на разположение на нашите клиенти има високоспециализиран професионален екип, който в сътрудничество със специалисти в интернет рекламата, ще създаде и публикува за съответния имот реклами, отговарящи на най-високите стандарти.

Продажба на вземания: Ние предлагаме продажба на вземания на инвеститори и  специализирани агенции, както под формата на индивидуални вземания, така и като портфейли.

 

Контакти

Хара България ЕООД

София 1505, България, ул. Лисец 7, ет. 3
тел: +359 (2) 810 99 99

факс: +359 (2) 810 99 78

Scroll to top